понедељак, 13. јануар 2014.

Презентације

  V РАЗРЕД

 

 

Презентација Васиона и васионска тела


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентација Ротација Земље

https://www.slideshare.net/prijicsolar/rotacija-120152797


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентација Револуција Земље

 

 

 

 

 

 

 


Презентација Рељеф, стене и фосили

http://www.slideshare.net/prijicsolar/ss-72059328 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентација Постанак и унутрашња грађа Земље

http://www.slideshare.net/prijicsolar/ss-72059534

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентација Вулкани

 

Презентација Земљотреси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анимација цунамија у Јапану  http://www.youtube.com/watch?v=eU7BB1elbd8

 

Презентација Постанак планина

http://www.slideshare.net/prijicsolar/ss-72059615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентација Разарање стена, обликовање рељефа радом река и морских таласа

 

  Речна ерозија  видео   http://www.youtube.com/watch?v=B6p5jXDhDvI
 Распадање стена видео  https://www.youtube.com/watch?v=E-VmsusyKhw

  Абразија видео https://www.youtube.com/watch?v=kYK557nldqo

 

 

 

 

Презентација Обликовање рељефа дејством ледника и ветра и крашки облици рељефа

 

 

 Глацијација видео  http://www.youtube.com /watch?v=XOGbOOaPHsw

 

 

Презентација Атмосфера- састав, структура, значај 

 http://www.slideshare.net/prijicsolar/ss-74764431

 

 

 

 

 

 


Презентација Климатски елементи

 https://www.slideshare.net/prijicsolar/k-75321325

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Презентација Климатски фактори

https://www.slideshare.net/prijicsolar/klimatski-faktori-133377194


Презентација Типови климе и загађивање атмосфере

https://www.slideshare.net/prijicsolar/ss-75951115

 

 

 

 

 

 Презентација Кретање морске воде и особине

https://www.slideshare.net/prijicsolar/kretanje-morske-vode-i-osobine-79585005

 

 

 

 

 

 

Презентација ЈЕЗЕРА

https://www.slideshare.net/prijicsolar/ss-79885092


 

ПРИРОДНЕ ЗОНЕ НА ЗЕМЉИ

 https://www.slideshare.net/prijicsolar/ss-79847945

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тропске кишне шуме

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саване

 

 

 

 

 
Пустиње 

 

 

 

 

 

 

 

Средоземне шуме

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Листопадне шуме

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Четинарске шуме


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тундре

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  VI РАЗРЕД

 


Број становника и густина насељености- презентација наставнице географије Јандрић Маријане

https://www.slideshare.net/prijicsolar/broj-stanovnika-i-gustina-naseljenostiПриродно кретање становништва

https://www.slideshare.net/prijicsolar/prirodno-kretanje-stanovnistva

Миграције становништва

https://www.slideshare.net/prijicsolar/migracije-stanovnistva

Структуре светског становништва- презентација наставнице географије Јандрић Маријане

https://www.slideshare.net/prijicsolar/struktura-svetskog-stanovnistva

Појам насеља и настанак првих насеља

https://www.slideshare.net/prijicsolar/pojam-naselja-i-nastanak-prvih-naselja
Положај, величина и функције насеља

https://www.slideshare.net/prijicsolar/polozaj-velicina-i-funkcije-naselja

Унутрашња структура, функције и односи града са околним простором

https://www.slideshare.net/prijicsolar/unutrasnja-struktura-funkcije-i-veze-grada-sa-okolnim-prostorom
Изглед, облик и везе села са руралним простором

https://www.slideshare.net/prijicsolar/izgled-oblik-i-veze-sela-sa-ruralnim-prostorom-198335317Привреда- основне карактеристике и подела

https://www.slideshare.net/prijicsolar/privreda-osnovne-karakteristike-i-podela
Примарни сектор привреде

https://www.slideshare.net/prijicsolar/primarni-sektor


Секундарни сектор привреде

https://www.slideshare.net/prijicsolar/sekundarni-sektorТерцијарни сектор привреде

https://www.slideshare.net/prijicsolar/tercijarni-sektor

Развијени и неразвијени региони у свету

https://www.slideshare.net/prijicsolar/razvijeni-i-nerazvijeni-regioni-u-svetu

Одрживи развој

https://www.slideshare.net/prijicsolar/odrzivi-razvoj-227368146

Појам државе и њени основни елементи

https://www.slideshare.net/prijicsolar/pojam-drzave-i-njeni-osnovni-elementi


Географски положај државе

https://www.slideshare.net/prijicsolar/geografski-polozaj-drzave


Величина и облик територије државе

https://www.slideshare.net/prijicsolar/velicina-i-oblik-teritorije-drzave


Појам и функције државних граница

https://www.slideshare.net/prijicsolar/pojam-i-funkcije-drzavnih-granica

Главни град и облик владавине

https://www.slideshare.net/prijicsolar/glavni-grad-i-oblik-vladavine

Политичко- географска карта Европе после Другог светског рата

https://www.slideshare.net/prijicsolar/politicko-geografska-karta-evrope-posle-drugog-svetskog-rata

Друштвене одлике Европе- презентација наставнице географије Јандрић Маријане

https://www.slideshare.net/prijicsolar/drutvene-odlike-evrope


Презентација Европска унија

 https://www.slideshare.net/prijicsolar/ss-75633921Презентација Насеља 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентација Албанија, Бугарска и Грчка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хиландар  http://www.hilandar.info/index.php 

Метеори  http://www.youtube.com/watch?v=Vva-uGKh3YY

 

 

 

 

 

Презентација Шпанија и Португал

http://www.slideshare.net/prijicsolar/ss-71647318 

 

Презентација Минијатурне државе Европе

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монако  https://www.youtube.com/watch?v=aDgkKYMZrN4 

Сан Марино https://www.youtube.com/watch?v=SeOFb6oW6QA

 

 

Презентација Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске

 https://www.slideshare.net/prijicsolar/ujedinjeno-kraljevstvo-138819176

 

 

 

 

 


Презентација Француска

 http://www.slideshare.net/prijicsolar/ss-74166755

 

 

 

 

 

 

 Презентација Норвешка

 https://www.slideshare.net/prijicsolar/ss-75321397

 

 

 

 

 

 

 

ПрезентацијаШведска

https://www.slideshare.net/prijicsolar/ss-75321435

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентација Република Украјина

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  VII РАЗРЕД

 

Aзија-друштвене одлике, презентација наставнице географије Јандрић Маријане

https://www.slideshare.net/prijicsolar/azija-drutvene-odlike

 

 

 

 

 

 Индија-  презентација наставнице географије Јандрић Маријане

 https://www.slideshare.net/prijicsolar/indija-119317859

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПрезентацијаТурска

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентација Индонезија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентација Средња Азија

http://www.slideshare.net/prijicsolar/ss-68247131Презентација Кина

http://www.slideshare.net/prijicsolar/ss-68247148Презентација Јапан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕГИПАТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ПРЕЗЕНТАЦИЈА  ИСТОЧНА АФРИКА

http://www.slideshare.net/prijicsolar/istocna-afrika


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЈУЖНА  АФРИКА

http://www.slideshare.net/prijicsolar/juna-afrika-71284916

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентација Јужноафричка Република

 

Видео- Иглени рт (најјужнија тачка Африке) http://www.youtube.com/watch?v=F8HmkbvDqJw

 
Презентација Сједињене Америчке Државе

 http://www.slideshare.net/prijicsolar/ss-72851627

 

 

 

 

 

 

 Презентација КАНАДА

  http://www.slideshare.net/prijicsolar/k-73045960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПрезентацијаСредња Америка

http://www.slideshare.net/prijicsolar/ss-73483305


 


Презентација Мексико

  http://www.slideshare.net/prijicsolar/meksiko-73247189

 

 

 

 

 

 

 
Презентација Јужна Америка- природне одлике

  http://www.slideshare.net/prijicsolar/ss-74166944

 

 

 

 

 

 
Презентација Јужна Америка- друштвено-економске одлике

http://www.slideshare.net/prijicsolar/ss-74764585


 

 

 

 

 
Презентација Бразил

  https://www.slideshare.net/prijicsolar/ss-75099492

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентација Аргентина

 https://www.slideshare.net/prijicsolar/ss-75321526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентација Аустралија: природне и друштвене одлике

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентација Океанија и Нови Зеланд

 https://www.slideshare.net/prijicsolar/ss-75951188


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентација Арктик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентација Антарктик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентација Свет као целина

 https://www.slideshare.net/prijicsolar/ss-75951268

 

 

 
  VIII РАЗРЕД

  

 

 ПрезентацијаТопле и минералне воде

 

 

 

 

 

 

 

 

  Презентација Биљни и животињски свет Србије

https://www.slideshare.net/prijicsolar/ss-82731620


  Презентација Загађивање и заштита воде, ваздуха и земљишта

https://www.slideshare.net/prijicsolar/ss-82732125
  Презентација Национални паркови Србије


 

 

 

 

 

 

 

  Презентација Становништво Србије- број, природни прираштај и густина насељености

https://www.slideshare.net/prijicsolar/ss-82732549
Презентација Становништво Србије- миграције

https://www.slideshare.net/prijicsolar/ss-82732692

Презентација Структуре становништва Србије 

https://www.slideshare.net/prijicsolar/strukture-stanovnistva-srbije-84857822
Презентација Насеља у Србији

https://www.slideshare.net/prijicsolar/naselja-u-srbiji-86302486

 


Презентација Београд- главни град Републике Србије

  http://www.slideshare.net/prijicsolar/ss-68247250

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео- Београд из ваздуха http://www.youtube.com/watch?v=_Zu_tkk9be0

 

 

  Презентација Привреда- основне карактеристике и подела

 http://www.slideshare.net/prijicsolar/ss-71647680

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Презентација Пољопривреда- основне карактеристике и подела

 http://www.slideshare.net/prijicsolar/ss-71647857

 

 

 

 

 

 

   Презентација Земљорадња

 http://www.slideshare.net/prijicsolar/ss-71757793


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Презентација Сточарство, лов и роболов

http://www.slideshare.net/prijicsolar/ss-71757844

 

 

 

 

 

 

 Презентација Шумарство

 http://www.slideshare.net/prijicsolar/ss-72059729

 

 

 

 

 

 

 

Презентација Индустрија-појам и подела

http://www.slideshare.net/prijicsolar/industrija-pojam-i-podela

 

 Презентација Енергетика

http://www.slideshare.net/prijicsolar/ss-72574548

 

 

 

 

 

 

 

  

Презентација Рударство у Србији

https://www.slideshare.net/prijicsolar/rudarstvo-u-srbiji

Тешка индустрија

 https://www.slideshare.net/prijicsolar/teska-industrija-230553428

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лака индустрија

 https://www.slideshare.net/prijicsolar/laka-industrija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентација Саобраћај Србије 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентација Трговина

http://www.slideshare.net/prijicsolar/ss-73638413

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентација Туризам у Србији

 http://www.slideshare.net/prijicsolar/ss-73638605

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентација Европска унија

 https://www.slideshare.net/prijicsolar/ss-75633921

 
Европска унија- презентација наставнице географије Јандрић Маријане

 https://www.slideshare.net/prijicsolar/evropska-unija-96641589

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Међународна сарадња Србије - презентација наставнице географије Јандрић Маријане

https://www.slideshare.net/prijicsolar/ss-96641969